O karczmie
Trasy rowerowe

                    

Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej 

długość 74 km.

Trasa obejmuje fragment Roztocza Środkowego, które jest regionem pagórkowatym, pokrytym "wstążeczkami" pól i lasami. W części południowej jest to obszar lesisty i bagienny nad rzekami Szum, Nepryszka i Sopot. Trasa rowerowa rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na odcinku od Józefowa do rezerwatu "Czartowe Pole" prowadzi przez lasy Nadleśnictwa Józefów. Historia gospodarki leśnej na tym terenie ma ponad 400-letnią tradycję i związana jest ściśle z Ordynacją Zamojską do 1944 roku. Jest to zwarty kompleks leśny (fragment Puszczy Solskiej) leżący na płaskim terenie. Rzeźbę urozmaicają jedynie wydmy (głownie w postaci wałów) oraz mocno wcinające się w podłoże, przełomowe odcinki rzek wypływających z Roztocza. Przeważają tu siedliska boru świeżego i boru wilgotnego, rozwinięte na glebach bielicowych i słabo wykształconych. Gatunkiem dominującym jest sosna, zajmująca ok. 90% powierzchni lasów. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata. Z lasów tych pozyskuje się duże ilości surowca drzewnego. W wyniku zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych co roku na powierzchni ok. 100 ha posadzony zostaje nowy las. Najcenniejsze fragmenty drzewostanu, położone w malowniczych dolinach, objęte są ochroną rezerwatową. Należą do nich rezerwaty "Czartowe Pole" i "Szum" leżące na szlaku rowerowym. Szlak przebiega również przez strefę krawędziową Roztocza, wiodąc poprzez malownicze wzniesienia i wsie Nowiny, Stanisławów, Szopowe i Majdan Kasztelański do Górecka Kościelnego. Dalej prowadzi do wsi Tarnowola, przecina rzekę Nepryszkę i poprzez las Puszczy Solskiej zawraca do Józefowa.

 

Centralny szlak rowerowy Roztocza

długość 257 km

Uznany przez "National Geografic" za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy w Polsce. Biegnie wzdłuż osi Roztocza od Kraśnika do Lwowa. W polskiej części z Kraśnika do Hrebennego – 187 km, szlak prowadzi przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejsca tego regionu. Na jego trasie lub tuż obok znajduje się 5 parków krajobrazowych: Janowski, Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Puszczy Solskiej iPołudniowo-Roztoczański, 2 parki narodowe – Roztoczański i Jaworowski, 11 rezerwatów przyrody oraz 6 użytków ekologicznych. W granicach gminy Józefów szlak liczy 16 km i prowadzi: 4,5 km asfaltem przez wsie Górecko Stare i Brzeziny, po czym skręca w leśną drogę prowadzącą do kompleksu torfowiskowego "Jęzior", gdzie występuje wiele gatunków gadów, płazów, ptaków oraz rzadkich roślin. Za "Jęziorem", we wsi Borowina, szlak wraca na asfalt. 1 km dalej, już w Józefowie, uwagę przykuwają, z jednej strony – dolina rzeki Nepryszki, która tutaj bierze swój początek, a z drugiej – pomnikowe lipy. 200 m dalej warto wjechać na teren należący do Nadleśnictwa Józefów, gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczna i "Izba przyrodnicza". W Józefowie szlak biegnie przez centrum miasta ulicami: Leśną, Bartoszewskiego, Górniczą i prowadzi do Hamerni, kierując się przez las drogą gruntową do wsi Nowiny, należącej już do gminy Susiec.

 

 

Trasa rowerowa do Florianki - długość trasy – 13 km.

Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, prowadzi obok stawów "Echo" gościńcem Florianieckim (teren RPN) do Górecka Starego przez Floriankę. Florianka to maleńki przysiółek – mieszka w nim zaledwie kilka osób, ale jest znana ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany urhuskiej i bydła białogrzbietego. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również informacja turystyczna) i ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.